به اطلاع مودیان گرامی می رساند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 کماکان 9% می باشد که
شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.


اطلاعیه مهم:
الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ 50،000،000 ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛

ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از 50،000،000 ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد.

ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده 43 مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.

هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره (2) قانون  بودجه سال 1393 هستند،مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی  به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.

 
تذکر مهم : به اطلاع مودیان  گرامی می رساند،
1-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.
2-در صورت ارائه چک  تضمینی  به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه  مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .
 3-در صورت ثبت  الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت  ارائه  نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.
 4-جهت  رفاه مودیان سیستم  ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده  که  فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده  و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.
5-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره  کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت  نمایند.
6-کلیه مودیان می توانند  اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند .
7-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های "بانک ملی" شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم  به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.
8-لطفا جهت استفاده از سامانه از نسخه های پایین تر از IE10  استفاده نمایید  .
9-نرخ مالیات برارزش افزوده جهت اعمال در سال 1394 ، 9در صد می باشد که 3% آن عوارض و 6%بابت مالیات می باشد.


راهنماي صدور قبض و پرداخت الكترونيكي    راهنماي ثبت اطلاعات چك  
 راهنمای درخواست صدور گواهی امضا الکترونیکی     راهنمای تنظیمات امضای الکترونیکی  
   
   
 
    تسلیم اظهارنامه عادی
    تسلیم اظهارنامه ویژه سوخت
    تسلیم اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    تسلیم اظهارنامه ویژه الایندگی
    تسلیم اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
    مشاهده اظهارنامه ها
    ثبت درخواست استرداد
    پیگیری درخواستهای استرداد
 
 
    اصلاح اظهارنامه عمومی
   اصلاح اظهارنامه ویژه سوخت
    اصلاح اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    اصلاح اظهارنامه ویژه الایندگی
    اصلاح اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
 
 
    صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات
   صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض
   مشاهده قبوض الکترونیکی
 
 
    ثبت اطلاعات چک مالیات 
   ثبت اطلاعات چک عوارض
   مشاهده چک های ثبت شده
   اصلاح و حذف اطلاعات چک
   مشاهده نتیجه درخواست
              
 
 
    ادارات کل امور مالیاتی
    مراکز خدمات مودیان
    حسابهای واریز مالیات و عوارض
     فرم اظهارنامه
     فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
     فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
    دستورالعمل تسلیم اظهارنامه
    و پرداخت مالبات و عوارض
    راهنمای تکمیل اظهارنامه
    فرم نظرسنجی
    نقشه سایت
 جهت شرکت در دوره های آموزشی به سایت jahad-vat.irمراجعه نمایید

فرم درخواست شرکت در دوره های آموزشی مالیات برارزش افزوده(  اشخاص حقیقی -   اشخاص حقوقی) 

جهت دريافت آخرين اخبار و اطلاعيه‌هاي نظام ماليات برارزش افزوده اينجا كليك نماييد.